Deze verkeersborden staan bij gelijkwaardige kruispunten waar rechts voor gaat en het zicht slecht is.

Op deze weg mag je 50 km per uur rijden en de bestuurders van rechts komen uit een 30 km zone dus een zeer gevaarlijk kruispunt voor beide kanten.

Wat vind jij hiervan?